Ekibimizin Geliştirdiği Bazı Projeler

Kütüphane Hizmletleri Yönetim Otomasyonu

Kütüphane Hizmletleri Yönetim Otomasyonu : Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Kütüphane Planlama, Bilgisayar Envanteri, İstatistik, Kültürel Etkinlikler ve TEDA programlarının yazılımlarının günün ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden hazırlanması işidir.

Türk Kızılayı

Türk Kızılayı : Kurumun var olan dış ve iç Sharepoint portal sistemlerinin geliştirilmesi ve güncel ihtiyaçlara göre yenilerinin eklenmesi için portal ve iş akış konularında danışmanlık ve yazılım geliştirim hizmeti verilmektedir.

ESBIS

ESBİS : E-Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sisteminin yeniden yazılması, Esnaf ve Sanatkar web ara yüzünün yeniden tasarlanması, E-Esnaf Veri Tabanındaki mevcut verileri iyileştirme ve bu verileri proje kapsamında oluşturulacak yeni veri tabanına aktarma, yeni oluşturulacak uygulamanın ihtiyaç duyulan diğer bilgi sistemleri ile entegrasyon hizmetlerinin alınması işidir.

Ar-Ge Portal

Arge Portal : Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin web ortamında sunulması, San-Tez, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri, Teknogirişim Sermayesi Desteği ile Ar-Ge ve Yenilikçiliğe yönelik diğer hizmetlerin web tabanlı olarak Bakanlık programları ile entegreli şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Cetsan

Çevre Danışmanlık Yönetim Sistemi : Türkiye’ de faaliyet gösteren doğal çevre ile etkileşimde bulunan bütün kuruluşların Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen İzin ve Lisans belgelerini almaları zorunludur. ÇDYS Bu belgelerin alınması sırasında danışmanlık hizmeti sunan firmaların işlerini takip etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Saski

SASKİ Kurumsal Portal : Microsoft Sharepoint Server altyapısının sağlamış olduğu, haberler, duyurular, anketler gibi özelliklerin kurumsal portal içerisinde özelleştirilerek ne şekilde kullanılacağı, halen kullanılmakta olan intranet portalı üzerinde bulunan yazılımların portal üzerinde özel modül olarak geliştirilmiş olan kısımları ve bu kapsamda kurumun ihtiyacı olan yeni özel modülleri içermektedir.

Milli Kutuphane

Milli Kütüphane : Sharepoint 2013 ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na kurumsal kimliklerine uygun web uygulaması gerçekleştirilmiştir. Mobil tarayıcılardan erişimin için mobil arayüzler ile uygulama zenginleştirilmiştir.

OSYM

ÖSYM: Kurumun var olan donanım , yazılım ve idari yapısının incelenerek kurumsal kaynak planlama sistemi için yazılım taslak şartnamesi oluşturulmuştur. Geliştirme süreci boyunca kuruma teknik danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Cicek Sepeti

Çiçek Sepeti: Amazon.com tarafından satın alınan ciceksepeti.com teknolojik olarak yeniden yapılanmaya giderek yazılım altyapısını şirket hedeflerine göre güncellemek istemektedir. Bu kapsamda yapılan işler: Yazılım mimari altyapısının seçiminin yapılması, Aylık kontroller ile karşılaşılan sorunlara çözüm oluşturulmasıdır.

Cyberpark

Cyberpark Teknopark MIS : Bilkent Cyberpark’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermek ile yükümlü olduğu verilerin toplanacağı, PDKS entegrasyonu ile muafiyet çıktılarının hesaplanacağı, toplanan verilerin Bakanlık sistemine belirli periyotlarla aktarılabileceği bir Teknokent yönetim yazılımıdır.

THY

THY Satınalma Portalı : THY personelinin ihtiyacına uygun olarak, şirket içi satın alma süreçlerinde var olan evrak akışını yazılım ortamında modelleyerek kolaylaştırılması, uygun rapor ve çıktıların hazırlanması sağlamaktadır.